Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  A.Y.A.Y NEDİR?
 


BÖLÜMÜMÜZDE İŞLENEN DERSLER AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Bu bölümün amacı, Dört yıllık lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” itfaiye teşkilatları tarafından yönetilmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmek için imzalamış olduğu anlaşmalar ile bu doğrultuda hazırladığı uyum yasalarının bir kısmı da bu konuyu kapsamaktadır. Bu hizmeti vermek için çağdaş donanımlı ve iyi eğitilmiş “Acil Yardım Uzmanı ve Afet Yöneticileri”ne ihtiyaç vardır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla Amerikan Ulusal Afet Yönetimi Birliği (FEMA) ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında bir eğitim anlaşması imzalanmıştır. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla yapılan bu anlaşma gereğince tüm iller kademeli olarak Afet Yönetimi konusunda standart bir eğitimden geçirilecektir. Uygulamanın ana dayanaklarından biri de yeniden yapılandırılmış itfaiye teşkilatlarıdır. Bu amaçla doğacak  nitelikli Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve yöneticilerine olan ihtiyacın, Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusunda eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıyla karşılanması temel hedef olarak benimsenmiştir. Ülkemiz genelinde birçok Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde iki yıllık “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” (AAT) önlisans programı ile iki üniversitemizde “İtfaiye ve Yangın Güvenliği” (İYG) Önlisans Programı bulunmaktadır. Bu programdan mezun olanların yönetici olabilmeleri için lisans diploması almaları gerekmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu (ÇOMÜ SYO)’na bağlı “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümü, AAT ile İYG Önlisans programlarının genel anlamda bütünleştirilerek vereceği lisans düzeyindeki eğitimle bu açığı kapatacaktır. Bu bölüm, özgün öğrencilerinin yanı sıra, AAT ile İYG programları mezunlarına dikey geçiş hakkı tanıyarak geniş bir kitleye hizmet edecektir.  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü,  AAT,  Arama-Kurtarma, Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren çok yoğun ve pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır. Bu eğitimin verilmesinde, Çanakkale’deki mevcut potansiyel kullanılacaktır.

 

1.SINIF

I.YARIYIL

DERSİN

KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

L

AYA101

 Afet Yönetimine Giriş I

2

-

-

 

2

2

Z

AYA117

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I

2

2

-

 

3

3

Z

AYA119

Acil sevis Araçları Eğitimi I

2

-

-

 

2

2

Z

AYA121

Anatomi

4

-

-

 

4

4

Z

AYA123

Histoloji

2

-

-

 

2

2

Z

AYA125

Biyokimya

2

-

   

2

2

Z

AYA127

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

3

-

2

 

4

4

Z

AYA129

Psikoloji

2

-

-

 

2

2

Z

AİİT161

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

2

-

   

-

1

Z

TDE163

Türk Dili I

2

-

-

 

-

1

Z

YD165

Yabancı Dil I

3

-

-

 

3

2

Z

BGS171

Güzel Sanatlar ( Beden Eğitimi I)

1

1

-

 

-

1

Z/S

BGS173

Güzel Sanatlar  (Resim)

1

1

-

 

-

1

Z/S

BGS175

Güzel Sanatlar  (Müzik)

1

1

-

 

-

1

Z/S

TBK179

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

2

2

-

-

-

3

Z

 

TOPLAM

29

5

2

 

24

29

 

II.YARIYIL

DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

L

 

 

AYA102

 Afet Yönetimine Giriş II

2

-

-

-

2

2

Z

AYA116

 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II

2

2

-

-

3

3

Z

AYA118

 Acil Servis Araçları Eğitimi II

4

-

-

 

4

3

Z

AYA120

 Fizyoloji

4

-

-

 

4

3

Z

AYA122

 Patoloji

2

-

-

 

2

2

Z

AYA124

 Acil Hasta Bakımı I

6

2

-

 

7

7

Z

AYA126

 İnsan İlişkileri ve Etkileşim

2

-

-

 

2

2

Z

AİİT162

 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

2

-

-

 

-

1

Z

TDE164

 Türk Dili II

2

-

-

 

-

1

Z

YD166

 Yabancı Dil II

3

-

-

 

3

3

Z

BGS172

 Güzel Sanatlar (Beden Eğitimi II)

1

1

-

 

-

1

Z/S

BGS174

 Güzel Sanatlar  (Resim)

1

1

-

 

-

1

Z/S

BGS176

 Güzel Sanatlar  (Müzik)

1

1

-

 

-

1

Z/S

 

Yaz Stajı*

Toplam 25 iş günü

2

 

 

TOPLAM

30

5

 

 

27

30

 

 

2.SINIF

III.YARIYIL

 

DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

L

 

 

AYA209

 Matematik I

2

-

-

 

2

2

Z

AYA211

 Genel Kimya

2

-

-

 

2

2

Z

AYA213

 Yabancı Dil III

4

 

-

 

4

4

Z

AYA215

 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III

4

2

-

 

5

4

Z

AYA217

 Acil Servis Araçları Eğitimi III

2

-

-

 

2

2

Z

AYA219

 Acil Hasta Bakımı II

6

4

-

 

8

7

Z

AYA221

 Epidemiyoloji

2

-

-

 

2

2

Z

AYA223

 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I

1

1

-

 

1.5

2

Z

AYA225

 Acil Durum Psikolojisi

2

-

-

 

2

2

Z

AYA227

 Farmakoloji

3

-

-

 

3

3

 

 

TOPLAM

28

7

 

 

31.5

30

 

 

IV.YARIYIL

DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

L

 

 

AYA208

 Matematik II

2

-

-

 

2

2

Z

AYA210

 Yangın Kimyası

2

-

-

 

2

2

Z

AYA212

 Yabancı Dil IV

4

-

-

 

4

4

Z

AYA214

 Acil Yardım ve Kurtarma Çalış. IV

4

2

-

 

5

5

Z

AYA216

 Hastalıklar Bilgisi ve Acil Hasta Bakımı

6

8

-

 

10

10

Z

AYA218

 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II

1

1

-

 

1.5

2

Z

AYA220

 Afetlerde Salgın Hastalıklar

2

-

-

 

2

2

Z

 

 Yaz Stajı*

Toplam 25 iş günü

2

Z

 

TOPLAM

21

11

 

 

26.5

29

 


3.SINIF

V.YARIYIL

 

  DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

AYA301

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri I

2

0

3

2

2

Z

AYA303

Acil Durum Psikolojisi

2

0

3

2

3

Z

AYA305

Yönlendirilmiş Çalışma I

2

0

4

2

5

Z

AYA307

Temel Acil Durum Eğitimi ve

Araç Malzeme Bilgisi I

2

2

6

3

5

Z

AYA309

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme V

0

4

10

2

7

Z

AYA311

Sivil Savunma Bilgisi

2

0

2

2

2

Z

AYA313

Teknik Resim

2

2

5

3

3

Z

AYA315

Yabancı Dil V

4

0

6

4

3

Z

 

TOPLAM

16

08

39

20

30

 

 

VI.YARIYIL

 DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

AYA302

Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi

2

0

4

2

4

Z

AYA304

Temel Acil Durum Eğitimi ve

Araç Malzeme Bilgisi II

2

2

6

3

5

Z

AYA306

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme VI

0

4

10

2

6

Z

AYA308

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri II

2

0

3

2

3

Z

AYA310

Kalite Kontrol ve Standartlar

2

0

3

2

3

Z

AYA312

Kriminoloji

2

0

3

2

3

Z

AYA314

Yabancı Dil VI

4

0

6

4

4

Z

 

Yaz Stajı*

Toplam 25 iş günü

2

z

 

TOPLAM

14

6

35

17

30

 

 

4.SINIF

VII.YARIYIL

 

DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

AYA401

Afet Yönetimi

2

0

3

2

2

Z

AYA403

Yapı Güvenliği ve Proje  Bilgisi

2

0

4

2

3

Z

AYA405

Halkla İlişkiler ve Davranış Bilimleri

2

0

2

2

2

Z

AYA407

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme VII

0

4

10

2

7

Z

AYA409

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V

2

2

4

3

5

Z

AYA411

Elektrik Tesisatı Bilgisi

2

0

3

2

3

Z

AYA413

Temel Acil Durum Eğitimi ve

Araç Malzeme Bilgisi III

2

2

6

3

5

Z

 AYA415

Yabancı Dil VII

4

0

6

4

3

Z

 

TOPLAM

16

08

38

20

30

 

VIII.YARIYIL

DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Haftalık

Ders saati

Dersin

Yükü

ÇOMÜ

Kredisi

ECTS/

AKTS

Statüsü

(Zorunlu/

Seçmeli)

T

U

AYA402

Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi

2

0

2

2

2

Z

AYA404

Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve  Hareket Tarzı

2

0

2

2

2

Z

AYA406

Yönlendirilmiş Çalışma II

2

0

4

2

4

Z

AYA408

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme VIII

0

4

8

2

5

Z

AYA410

Temel Acil Durum Eğitimi ve Araç

Malzeme Bilgisi IV

2

2

6

3

2

Z

AYA412

Entegre Proje

2

0

7

2

4

Z

AYA414

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI

2

2

4

3

4

Z

AYA416

İletişim Yönetim ve Denetim

2

0

2

2

2

Z

AYA418

Yabancı Dil VIII

4

0

5

4

3

Z

 

Yaz Stajı*

Toplam 25 işgünü

2

Z

 

TOPLAM

18

08

40

22

30

Z

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ceren( ceren.can656gmail.com ), 22.07.2017, 21:18 (UTC):
Kardeşim yazacak kararsıziz ataması konusunda yardımcı olur musunuz nerelerde çalışırlar nerede ne iş yaparlar

Yorumu gönderen: Furkan( ), 14.10.2016, 23:38 (UTC):
Bu bölümün ataması yok şuan okuyorum ama pişmanım

Yorumu gönderen: Emel( Emelaltinsoz_hotmail.com ), 19.06.2016, 12:29 (UTC):
Bende Tercih yapmak istiyorum lakin hemşirelik mi yoksa bu bölüm mu karar veremedim . Ataması ve is olarak nasl bilen biri varsa bizleri aydinlatabilirmi

Yorumu gönderen: esra( esrakural3524gmail.com ), 13.04.2016, 09:12 (UTC):
Bende bu bolumu okuyorum ama sanırım ıkı yıllık ataması yokk bende dgs ıle gecıs yapmayı dusunuyrum ama hemşirelıgemı yoksa ayaya mı tamamlasam bılemedımm

Yorumu gönderen: büþra akar( busraakar99mail.com ), 11.08.2015, 14:00 (UTC):
ben de bu bölümü okumak istiyorum ama bi şehirde mi çalışılıyor yoksa gerektiğinde başka şehirlere de seyahat gerektiriyor muBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 2 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SİTENİN BÜTÜN HAKLARI GİZLİDİR..KOPYALAMA YAPILAMAZ..ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEK OKULU ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ-- HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ.. afetyonetimi.tr.gg